Àrees d'especialització

 • Separacions

 • Divorcis

 • Convenis de separació i divorci de mutu acord

 • Nul·litats matrimonials

 • Capítols matrimonials

 • Règim matrimonial

 • Reconeixement i execució de resolucions judicials extrangeres (Exequatur)

 • Guàrdia i custodia

 • Modificació de mesures

 • Reclamació de pensions

 • Pàtria potestat

 • Filiació

 • Incapacitacions

 • Dret d'aliments

 • Dret penal de família

FORMULARI DE CONTACTE

Ompli el seguent formulari, indicant el motiu de la seva consulta, i un especialista es posarà en contacte amb vostè a la major brevetat possible

Rambla de Catalunya 124 5e 2a

08008 - Barcelona

93 238 05 81

Rambla de Catalunya 124, 5º 2ª, 08008 Barcelona - 932 380 581 - info@ighae.es